Mäyrkoiran pennun koulutus alkaa hajuun tutustumalla

Mäyräkoiran koulutus metsästyskoiraksi

Mäyräkoiran metsästys koulutus aloitetaan meillä jo pentuna. Pentuja on jo ennen luovutusta meillä totutettu supikoiran, ketun ja jäniksen hajuun. Pentujen on annettu leikkiä ko. riistaeläimien nahoilla. Pentua on hyvä totutella metsän hajuihin jo pienestä pitäen. Meillä harjoitellaan sekä luolalinjaisen että ajavalinjaisen pennun kanssa jäniksen tai peuran hakua jo 4 kk:n ikäisestä alkaen.

Heti voi aloittaa

Mäyräkoiran metsästys koulutus on aluksi vain metsän hajuihin tutustumista. Metsään tutustuminen tehdään meillä kaikille pennuille samalla tavalla. Metsäreissut ovat aluksi 20 – 30 min mittaisia. Metsässä oloa pidennetään asteittain. Valitse maasto sen mukaan, että matalajalkainen taapero pystyy kulkemaan. Noin 7 kk ikäisenä voi olla koiran kanssa metsässä 3-4 tuntia. Jos ajoja tulee, niin älä rasita koiraa liiaksi. On hyvä tulla pois metsästä vielä, kun pennulla on into päällä. Yleensäkin on hyvä lopettaa harjoitukset/koulutukset silloin, kun pennun into on suurimmillaan, jotta pennulle jää ”kytö” ko. asiaa kohtaa ja hän kokee sen mieluisena juttuna.

Totuta mäyräkoirasi laukauksiin hyvissä ajoin ennen metsästystä. Meillä ammutaan ensimmäiset laukaukset pienoiskiväärillä, jolloin pentu on maassa, mutta ihmisen vieressä. Etäisyys aseeseen noin 5 metriä. Sen jälkeen etäisyyttä lyhennetään, kun pentu ei laukausta pelkää. Sitten siirrytään haulikon laukauksiin, jolloin aloitusetäisyys on n. 15 metriä ja siitä lähennetään noin viiteen metriin. Ammunta tapahtuu mäyräkoiran etupuolella ja tietysti poispäin koirasta. Voit tarvittaessa palkata koiraa aina laukauksen jälkeen, jolloin laukaus yhdistyy positiiviseen asiaan eli makupalaan.

Korpiklaanin LP Jahti-Lilli

Jos pentu pelästyy laukausta, älä paapo pentua, äläkä ota sitä syliin. Lopeta vain harjoitukset ja käyttäydy siten, että asia on täysin luonnollinen ja ei ole mitään pelättävää, jotta pentu hoksaa, ettei lauman johtajakaan pelkää. Pidä reilusti taukoa, kun kokeilet uudelleen laukauksen sietoa ja pidennä seuraavan kerran ampuma matkaa.

Mäyräkoiran koulutus luolariistalle

Korpiklaanin AT Reetu tutustuu kuolleeseen mäyrään 6 kk ikäisenä

Mäyräkoiran koulutus luolariistalle  aloitetaan käymällä metsällä samalla tavalla, kuin ajavankin pennun kanssa. Penikan kanssa leikitään vetoleikkejä vetoleluilla tai riistan nahoilla. Vetoleikit kiihottavat saalistusviettiä ja uskomme sillä olevan hyvän vaikutuksen koiran työskentelyrohkeuteen. Pentua on hyvä tutustuttaa ahtaisiin paikkoihin pienestä pitäen. Tämä käy kotona sisälläkin jossa riittää kaappien alusia (vast). Metsäreissuilla vie koira tutkimaan kiven ja kannon koloja tai vaikka peltoraunioita. Varmista kuitenkin, että koloissa yms. ei ole elävää riistaa.

Aloita mäyräkoiran pennun tutustuttaminen elävään riistaan loukkusupilla tai -ketulla tai luolakokeen järjestäjän ketulla. Aikaisin aloitusikä on noin 6-7 kk. Lähesty rauhallisesti pennun kanssa riistaa ja anna pennun tutustua oman kykynsä mukaan. Jos pentu arkailee, älä vie pentua väkisin lähemmäksi. Jos riista kiinnostaa, pentu osoittaa sen kyllä. Jos pentu ei ole halukas lähestymään riistaa tai arkailee niin, odota noin kuukausi ja yritä uudestaan.

Näiden harjoitusten tarkoituksena on valmistaa koiraa luolatyöskentelyyn vapaana olevan riistan kanssa. Älä harjoituta koiraa niin pitkään, että sen into lopahtaa vaan lopeta treeni, kun riistainto on vielä kova. Kiinnostus ja himo riistaa kohtaan jää ”päälle” seuraavaa kertaa varten.

Muista, että supille tai ketulle ei ole tarkoitus aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä näissä ”loukkutreeneissä”. Jos koirasi hakee toistamiseen otetta riistasta ilman että verkko on välissä, ja/tai työskentelee rohkeasti sekä määrätietoisesti lähellä riistaa ( n. alle 15 cm) on aika siirtyä seuraavaan mäyräkoiran metsästys koulutus vaiheeseen. On siis aika etsiä helppoa pesäpaikkaa ensimmäistä luolametsästyskertaa varten.

Luolametsästyksen aloittaminen

Ensimmäisellä luolametsästyskerralla pesän on oltava sellainen, jossa voit kontrolloida koiran ja riistan työskentelyä. Pieni maapesä, helppopääsyinen kivenalunen, tai helppopääsyinen lato ovat hyviä aloituspaikkoja. Jos kokeneella koiralla saadaan vaikeassa pesässä riista painostettua umpiperään ja apureikä saadaan kaivettua riistan ja koiran luo, niin apureiän kautta on hyvä harjoituttaa nuorta koiraa. Ota kokenut koira pois pesästä ja vie se kokonaan pois pesältä esim. autoon, jotta toinen luolakoira ei häiritsisi nuoren koiran työskentelyä. Laske koirasi apureiästä pesään ja anna koiran aloittaa työskentely omassa tahdissaan.

Ruusan edessä oleva supikoira

Tarvittaessa pidä rassilla riista paikoillaan umpiperässä. Lopeta nuoren koiran työskentely, kun into on vielä päällä. Nuori koira ei välttämättä jaksa kovin kauan haukkua riistaa tai kiinnostua siitä, voi olla että ympäristö tai joku muu vie mielenkiinnon. Harjoituksissa ja koulutuksessa on syytä mennä aina koiran ehdoilla.

Nuori koira ei ole valmis luolakoira

Ensimmäisellä metsästysreissulla on tärkeää, että olet koirasi vieressä sen työskennellessä riistan kanssa. Näin voit tarvittaessa auttaa koiraasi ja näet miten se työskentelee luonnollisessa riistatilanteessa. Tämän työskentelyn perusteella näet milloin koira on valmis vaikeampiin koitoksiin. Älä laita aloittelevaa luolakoiraa ”toisena koirana” pesään. Nuoren koiran on vaikea työskennellä, kun riistan hajua on luolastossa paljon ja edellinen koira on erittänyt runsaasti adrenaliinia luolastoon. Eli nuorelle koiralle sopiva pesä ja ensimmäisenä töihin.

Kaivannon Mantamainio pysäyttää supikoiraa

Jos ei nuorikolla vielä rahkeet riitä riistan pysäytykseen siten, että saalis saadaan talteen, niin kokeneempi koira kehiin tai sitten saa elukka jäädä pesäänsä kasvamaan.

Koiralle ei ole tärkeintä saada saalista kuolleeksi, vaan koira kaipaa vietinomaista työskentelyä ja isännän antamaa positiivista palautetta työskentelyn onnistumisesta. Jos riista karkaa tai sitä ei muuten saada saaliiksi, niin koira ei ajattele, että ”empä lähe ennää mihinkään reissuun”, kun ei tuo isäntä saa kaatoa aikaseks.

Kaatoa odottaa tai haluaa aina isäntä tai emäntä!!

Aloita helpoista pesistä ja siirry asteittain vaikeampaan. Voit myös harjoittaa koiraasi alueesi keinoluolalla, LUT-kouluttajan tai LUT-ylituomarin vetämissä harjoituksissa, joko ennen tai jälkeen luolametsästysvaiheen. Luolataipumuskokeen (LUT-koe) säännöt.

Totuta koirasi sitkeäksi

Ensimmäiset saaliit voit ottaa pois nopeastikin, mutta kun koirasi työskentely alkaa olla tiivistä, painostavaa ja se pystyy pitämään riistan paikoillaan, niin anna koiran työskennellä ainakin tunti, ennen kuin aloitetaan kaivuu hommat. Tästä eteenpäin pidennä aikaa jonka luolakoirasi työskentelee ennen kuin riista otetaan pois. Tällä harjoitutetaan koiran sitkeyttä pitää riista paikoillaan. Tulevaisuudessa tulee paikkoja, jossa joudutaan tekemään tunteja töitä ennen kuin saadaan kaivettua koira ja riista näkyviin. Jos koira ei pysty pitämään kaivamisen aikana riistaa paikoillaan, niin ei ole mitään hyötyä kaivaa apureikää, eihän? LUME-kokeessa eli luolametsästyskokeessa koiran työskentelyaika on 90 min ennen kuin koiraa saa auttaa riistan poisottamisessa. Edellä mainittu harjoittaa siis koiraasi myös tähän kokeeseen.

Mäyräkoiran koulutus ajettavalle riistalle

Ajavan mäyräkoiran koulutus aloitetaan opettelemalla hakemaan riistaa, jotta sitä voi ajaa. Joten ensimmäiseksi opetellaan hakua. Hakutreenit voi aloittaa noin 4 kk:n iässä. Hakua harjoitellaan siten, että isäntä on paikallaan ja koira hakee. Pentu ei aluksi erkane isännästään kovin kauaksi. Alussa pentu on enintään minuutin pari poissa isännän jakkaran vierestä, mutta hakulenkit pitenevät, kun ikää tulee lisää. Vaihda paikkaa hakulenkin pituuden verran, noin 10- 15 minuutin välein.

Ole paikallasi ja anna pennun liikkua

Älä koskaan vaihda paikkaa niin ettei mäyräkoirasi näe sinua. Pentu ei uskalla irtaantua isännästään, jos isäntä ei ole siellä mistä pentu on hakulenkilleen lähtenyt. Alussa on metsäreissut syytä pitää lyhyinä enintään tunnin mittaisina ja 2-3 kertaa viikossa. Tule mäyräkoirasi kanssa pois metsästä, ennen kuin sen into hakea on laantunut. Kun ensimmäisen kerran löytyy yöjälki ja jos pentu ei saa riistaa ylös niin tule jälleen koiran kanssa pois ennen kuin into hakea yöjälkeä on sammunut.

Ajavan mäyräkoiran koulutus

Ensimmäiset pari kuukautta itse istun metsässä jakkaran kanssa ja vaihdan paikkaa metsässä kulkien. Pikkuhiljaa siirryn istumaan lähemmäksi tietä ja sitten harjoitellaan hakua siten, että istun jakkaralla aivan tien laidassa ja vaihdan paikkaa tiellä kulkien. Jos pentu meinaa hakea riistaa vain tiellä juoksennellen, on syytä palata harjoittelemaan hakua syvemmälle metsässä. Kun yöjälki löytyy, istun mahdollisimman pitkään paikallaan, vähintään 30 min, jotta pentu laajentaisi hakualuettaan. Jos ei meinaa ylösottoa tulla, niin vaihdan paikkaa siihen suuntaan, jossa oletan riistan makuun olevan. Jos ei tunnin puolentoista haun jälkeen penikka saa riistaa jalkeille, on syytä lähteä kotiin ja yrittää toisen kerran uudestaan. Hakutreeniä ei ole koskaan liikaa.

Mitä on riistan ajaminen?

Mäyräkoira ajaa, kun se haukkuen seuraa liikkuvaa riistaa. Alussa on hyvä pyrkiä varmentamaan, mille koira ajohaukkua antaa. Pennut ajavat monesti miehen jälkiä, oravia, lintuja, näätiä jne. Jos pentu ajaa ei toivottua riistaa, älä noteeraa ajohaukkua mitenkään, vaan hyvin vähäeleisesti ohjaa pentu ”vääriltä” jäljiltä pois. Ajavalle mäyräkoiralle on sallittua herättely eli äänen anto, ennen kuin riista on liikkeellä. Tärkeää ei ole se paljonko koira herättelee, vaan herättelyhaukun kertovuus koiran toiminnasta riistan liikkeelle saannin suhteen. Herättelyn ei pidä kuitenkaan muistuttaa ajohaukkua. Kun ajo alkaa, älä siirry kovin kauaksi, siitä paikasta missä koirasi on sinut viimeksi nähnyt. Näin luodaan koiralle luottamus siihen, että isäntä on siellä missä sen viimeksi näin ja ajurin alku uskaltaa ajaa pidempään sekä selvitellä hukkia, kun isännän olinpaikka on muistissa.

Koiran tullessa pois hukan selvittelystä, ohjaa kulullasi koira takaisin alueelle mihin ajo katkesi. Tällä opetetaan koira siihen, että ajoa ei lopeteta, vaikka jäljet häviävät, vaan ne etsitään uudelleen.

Anna koiran hakea

Kun metsästät mäyräkoirasi kanssa ajettavaa riistaa muista että, mäyräkoiran metsästyskoulutus on  tärkeintä nuorelle koiralle. Nuorelle koiralle on annettava aikaa itse hoksata mistä riista löytyy. Seuruemetsästyksessä on usein tärkeää, että kaatoja tulee ja nopeasti, ettei passimiehet kyllästy. Seuruemetsästyksessä useasti koiran ohjaaja kävelee ja ohjaa koiraa riistan suuntaan. Tällöin koira ei itsenäisesti hae riistaa vaan seuraa omistajaansa.

Itse en käytä nuorta koiraani sellaisessa porukassa, jossa muut, kuin koiran omistaja määrittää sen, milloin saalis kaadetaan. Sen jälkeen kun mäyräkoira pelaa niin kuin pitää, joko maan alla tai päällä, voidaan silloin tällöin saaliit ottaa talteen lyhyenkin riistatyöskentelyn jälkeen.

Älä metsästä kaatoja, vaan hyvää hakua ja sitkeää ajoa sekä hukkien selvittelyä.

Näin saat ajurin, joka ajaa riistaa pitkään ja kaadot tulee kyllä aikanaan, kun passit on oikeilla paikoilla. Koira saa nautintonsa ajamisesta ja isäntänsä tyytyväisyydestä, eikä kaadetun riistan sisäelimistä. Sama se on antaako koiralleen makkaraa vai jäniksen sydäntä. Muista, että haku ja ajotaito kehittyvät koko nuoruusajan ja mäyräkoirasi on parhaimmillaan vasta yli 5- vuotiaana. Älä siis odota liikoja pari vuotiaalta. Nuorukaiset eivät vielä ole varmoja ajureita.

Mäyräkoirien ajokokeiden säännöt.

MÄAJ palkintotuomarit SML:n sivuilla.